- - -
 
(.)
 
- - -
 
 
 
 
 

 
 
 TIS-BUS
 
 
TIS-AIR
 
 

 

       

 
GISMETEO:   .
 
6. TIS-Ceiling-Mount ( )
6. TIS-Ceiling-Mount ( )
6. TIS-Ceiling-Mount ( )