- - -
 
 
 
 
 

 
 
 TIS-BUS
 
 
TIS-AIR
 
 
TIS-BEE

 

       

 
GISMETEO:   .
 
TIS-DAL-DM4C8A-DCF (LED- DALI 4ch *8A)
TIS-DAL-DM4C8A-DCF (LED- DALI 4ch *8A)
TIS-DAL-DM4C8A-DCF (LED- DALI 4ch *8A)

 
: 12
: DAL-DM4C8A-DCF